wróć

Etyczne Masło Shea

W ramach łańcucha dostaw zgodnego z zasadami sprawiedliwego handlu, który zapewnia etyczne pozyskiwanie masła shea, René Furterer angażuje się w długofalową partnerską współpracę z producentem upraw w Burkina Faso. W ten sposób René Furterer promuje wymianę wiedzy i umiejętności, które podnoszą poziom życia lokalnych społeczności.

WYMIERNE KORZYŚCI
DLA KOBIET Z BURKINA FASO

CELE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Oparty na etycznych zasadach łańcuch dostaw masła shea zapewnia długotrwałe zatrudnienie i autonomię kobietom, które stanowią zdecydowaną większość pracowników.

EDUKACJA DZIECI

Uzyskiwane dochody pomagają sfinansować koszty kształcenia takie, jak: wyprawka szkolna, przejazdy, opłaty za szkołę.

PRZEKAZYWANIE WIEDZY

Prowadzone od 2007 r. przez René Furterer działania w zakresie wsparcia technicznego oraz wymiany doświadczeń i umiejętności, przyczyniły się do wzrostu identyfikowalności i poprawy jakości masła wytwarzanego przez SOTOKACC.

SZKOLENIA

Szkolenia prowadzone przez SOTOKACC zapewniają podniesienie umiejętności w zakresie zarządzania osobami zajmującymi się produkcją i zbiorami, a także przyczyniają się do upowszechnienia wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

DYWERSYFIKACJA UPRAW

Dzięki uzyskiwanym dochodom producenci mogą kupować i uprawiać inne odmiany roślin.